Email : ktdclit@gmail.com  |  Ph:+91 080 22285561 /62/63/65  |  ಕನ್ನಡ  Eng

History of Bhimasathi

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೊಡ್ಡ ಎಣ್ಣೆಗೆರೆಯು ಶ್ರೀ ಭೀಮಾಸತಿ ತೀಥಾರಾಜಸ್ವಾಮಿ ದೇವತೆಗಳ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಸಕಲ ಬಂಜಾರರ ಭಕ್ತಿಭಾವದ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಪಡೆದಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಭೀಮಾಸತಿ ದೇವತೆಯ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೆಂಗಲಿ ತಾಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀ ತೀಥಾರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಯು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ (ಝೂಡಿರೊ ತಾಂಡೋ) ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.

ಬಂಜಾರರು ಸದಾ ಅಲೆಮಾರಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಇವರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೆಡೆ ಬಿಡಾರ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ಈಗ ದೇವತೆಗಳಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ದೊಡ್ಡಎಣ್ಣೆಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಮೈಲಿ ದೂರದ ಹಾಲುಮಲ್ಲೇದೇವರ ಕಾವಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದರು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇವಸ್ಥಾನವಿರುವ ಜಾಗವು ಮಾವು ಮತ್ತು ಹುಣಸೆ ಮರಗಳ ಬಲು ದೊಡ್ಡ ತೋಪಾಗಿತ್ತು. ಆ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಬಲು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪದೇ ಪದೇ ಆ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳದ ಕುರಿತು ತನ್ನ ಅತ್ತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೊಡ್ಡ ಎಣ್ಣೆಗೆರೆಯು ಶ್ರೀ ಭೀಮಾಸತಿ ತೀಥಾರಾಜಸ್ವಾಮಿ ದೇವತೆಗಳ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಸಕಲ ಬಂಜಾರರ ಭಕ್ತಿಭಾವದ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಪಡೆದಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಭೀಮಾಸತಿ ದೇವತೆಯ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೆಂಗಲಿ ತಾಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀ ತೀಥಾರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಯು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ (ಝೂಡಿರೊ ತಾಂಡೋ) ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.

ಬಂಜಾರರು ಸದಾ ಅಲೆಮಾರಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಇವರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೆಡೆ ಬಿಡಾರ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ಈಗ ದೇವತೆಗಳಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ದೊಡ್ಡಎಣ್ಣೆಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಮೈಲಿ ದೂರದ ಹಾಲುಮಲ್ಲೇದೇವರ ಕಾವಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದರು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇವಸ್ಥಾನವಿರುವ ಜಾಗವು ಮಾವು ಮತ್ತು ಹುಣಸೆ ಮರಗಳ ಬಲು ದೊಡ್ಡ ತೋಪಾಗಿತ್ತು. ಆ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಬಲು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪದೇ ಪದೇ ಆ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳದ ಕುರಿತು ತನ್ನ ಅತ್ತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೊಡ್ಡ ಎಣ್ಣೆಗೆರೆಯು ಶ್ರೀ ಭೀಮಾಸತಿ ತೀಥಾರಾಜಸ್ವಾಮಿ ದೇವತೆಗಳ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಸಕಲ ಬಂಜಾರರ ಭಕ್ತಿಭಾವದ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಪಡೆದಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಭೀಮಾಸತಿ ದೇವತೆಯ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೆಂಗಲಿ ತಾಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀ ತೀಥಾರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಯು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ (ಝೂಡಿರೊ ತಾಂಡೋ) ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.

ಬಂಜಾರರು ಸದಾ ಅಲೆಮಾರಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಇವರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೆಡೆ ಬಿಡಾರ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ಈಗ ದೇವತೆಗಳಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ದೊಡ್ಡಎಣ್ಣೆಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಮೈಲಿ ದೂರದ ಹಾಲುಮಲ್ಲೇದೇವರ ಕಾವಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದರು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇವಸ್ಥಾನವಿರುವ ಜಾಗವು ಮಾವು ಮತ್ತು ಹುಣಸೆ ಮರಗಳ ಬಲು ದೊಡ್ಡ ತೋಪಾಗಿತ್ತು. ಆ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಬಲು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪದೇ ಪದೇ ಆ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳದ ಕುರಿತು ತನ್ನ ಅತ್ತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.Objectives of Bimasathi

ಶ್ರೀ ಭೀಮಾಸತಿ ತೀಥಾರಾಜಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ಥಳಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ.

ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ, ಸ್ನಾನ ಗೃಹ, ಶೌಚಾಲಯ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಮುಂತಾದ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.

ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತಗೊಂಡಿರುವ ಕಲಾಕೃತಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ, ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರದ ನಿರ್ವಹಣೆ.

ಅಥಿತಿ ಗೃಹ, ಕಛೇರಿ, ಸಿಬ್ಬಂಧಿಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹ, ಇತ್ಯಾಧಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.

ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ.